صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه کاردان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه کاردان 138,736,552,063
متولی صندوق: شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: الهام فروغی ,لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی 12,908,335
حسابرس: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,091,665 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,899
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17 قابل معامله شاخصی قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,748
تاریخ محاسبه NAV: 1396/01/05 زمان انتشار قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,748
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود