صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
حساب‌های بانکی صندوق
کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام می‌پذیرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولی افتتاح و کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.
بانک شعبه کد شعبه نوع حساب شبا شماره حساب
بانک تجارت سمیه شرقی ۲۶۹ سپرده کوتاه مدت ۵۵۹۱۷۴۵۰
بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵ سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۱
بانک سامان ملاصدرا ۸۲۹ سپرده کوتاه مدت ۸۲۹-۸۲۸-۱۱۶۶۶۶۶۶-۱
بانک ملی آفریقا ۹۶۶ سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۶۹۳۲۳۰۰۰۲
بانک پاسارگاد گلفام ۳۴۳ سپرده کوتاه مدت ۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۹۴-۱
بانک اقتصاد نوین ظفر ۱۲۰ سپرده کوتاه مدت ۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۶۶۰-۱
بانک خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵ سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۱