صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
ارتباط با صندوق

نام شعبه

آدرس

مدیر

تلفن

مرکزی

تهران-خیابان نلسون ماندلا-خیابان کاج آبادی پلاک114

الهام فروغی

96621130-96621165-96621132-96621112