صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرستي ازاس از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :
هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند
ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه هزینه
1 هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی) معادل 0.005 درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 1،000 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 10 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه 2 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم و سهام تحت تملک صندوق و 0.003 درصد از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 10 درصد از تفاوت روزانه¬ی سود علی¬الحساب دریافتی ناشی از سپرده¬گذاری در گواهی سپرده یا حساب-های سرمایه¬گذاری بانک¬ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی-الحساب دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
4 کارمزد متولی سالانه 0.0002 درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 100 و حداکثر 350 میلیون ریال خواهد بود
5 کارمزد بازارگردان سالانه 1 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم و سهام تحت تملک صندوق
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 120 میلیون ریال.
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل 0.001 درصد ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق مي‌باشد.
8 حق پذیرش و عضویت در کانون ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
9 هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 500 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
(الف)کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارايي‌هاي روز کاری قبل براساس قیمت‌های پایانی و سود علی¬الحساب دریافتنی سپرده¬های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص يادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.
(ب)به منظور توزيع كارمزد تصفيه بين تمام سرمايه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر [(0.001)/(n*365)] ضرب‌در ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در پايان روز قبل، در حساب‌ها ذخيره مي‌شود. n، برابر است با 5 یا طول عمر صندوق به سال هر كدام كمتر باشد. هر زمان ذخيرة صندوق [به 1/0 درصد] ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق با نرخ‌هاي روز قبل رسيد، محاسبة ذخيرة تصفيه و ثبت آن در حساب‌هاي صندوق متوقف مي‌شود. هرگاه در روزهاي بعد از توقف محاسبة ياد شده در اثر افزايش قيمت دارايي‌ها، ذخيرة ثبت شده كفايت نكند، امر ذخيره‌سازي به شرح ياد شده ادامه مي‌يابد.
(ج)هزینه‌های دسترسی به نرم‌‌افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود.
(هـ) در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همزمان با مخارج یادشده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت گردد.


هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور کارمزد صدور و ابطال در این صندوق¬ وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می-گردد. براساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود.
کارمزد ابطال کارمزد صدور و ابطال در این صندوق¬ وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می-گردد. براساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود.