صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع سالیانه صندوق تجارت شاخصی کاردان
منبع -
مقدمه جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز شنبه مورخ 19 /05/1398، رأس ساعت 12 در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک 114، طبقه سوم، با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و...
متن خبر

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز شنبه مورخ19 /05/1398، رأس ساعت 12 در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک 114، طبقه سوم، با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

1-   رییس مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرایی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، بازارگردان و سهامدار ممتاز)

2-   ناظر اول مجمع: جناب آقای علی اکبر شورهکندی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

3-   ناظر دوم مجمع: سرکار خانم خاطره پهلوان، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (متولی صندوق)

4-   دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

پیوست