دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
منبع -
مقدمه مجامع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در تاریخ 1396/06/01 با حضور صد در صد سهامداران ممتاز برگزار گردید. 1- رییس مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرایی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، بازارگردان و سهامدار ممتاز) 2- ناظر اول مجمع: جناب آقای علی‌اکبر شورهکندی، نماینده سازمان بورس و...
متن خبر
پیوست