دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
منبع -
مقدمه به استحضار می‌رساند مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان جهت تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه " کارمزد مدیر" ، در روز یکشنبه مورخ 26/01/1397، رأس ساعت 12:00 در محل شرکت تأمین سرمایه‌ کاردان به عنوان مدیر صندوق به آدرس تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک 114، طبقه سوم، بر...
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق