دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
منبع -
مقدمه به استحضار می‌رساند مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان جهت تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه " کارمزد مدیر" ، در روز یکشنبه مورخ 26/01/1397، رأس ساعت 12:00 در محل شرکت تأمین سرمایه‌ کاردان به عنوان مدیر صندوق به آدرس تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک 114، طبقه سوم، بر...
متن خبر
پیوست