دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در تاریخ 1397/01/26 با حضور صد در صد سهامداران ممتاز برگزار گردید.
مشاهده پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق