دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
منبع -
مقدمه مجامع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در تاریخ 1397/05/08 با حضور صد در صد سهامداران ممتاز برگزار گردید. 1-رییس مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرایی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، بازارگردان و سهامدار ممتاز) 2-ناظر اول مجمع: جناب آقای علی‌اکبر شورهکندی، نماینده سازمان بورس و ا...
متن خبر
پیوست