حساب های بانکی صندوق

کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام می‌پذیرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولی افتتاح و کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.
بانک شعبه کد شعبه نوع حساب شبا شماره حساب
تجارت سمیه شرقی 269 سپرده کوتاه مدت 55917450
خاورمیانه مهستان 1005 سپرده کوتاه مدت 1005-10-810-707070131
سامان ملاصدرا 829 سپرده کوتاه مدت ir130560082982811666666001 829-828-11666666-1
ملی آفریقا 966 سپرده کوتاه مدت 0219693230002
پاسارگاد گلفام 343 سپرده کوتاه مدت IR85 0570 0343 8101 2030 7941 01 343-8100-12030794-1
اقتصاد نوین ظفر 120 سپرده کوتاه مدت 120-850-5324660-1
خاورمیانه مهستان 1005 سپرده کوتاه مدت 1005-10-810-707071031
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق