صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 شرکت تامین سرمایه کاردان 1.990.000
2 شرکت تدبیرگران فردای امید(سهامی خاص) 10.000