صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱.۷۲ ۲.۶۳ ۴۹,۷۹۸.۴۵ ۱,۳۱۷,۲۳۴.۶۶
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹) ۰
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۱) ۰
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱.۸۷ ۰.۸۹ ۸۵,۵۳۳.۱۳ ۲,۴۵۹.۳۹
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱.۲۱ ۰.۹۹ ۷,۸۸۶.۳۹ ۳,۵۲۱.۰۲
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۴.۶۵ ۴.۳۶ ۱,۵۷۷,۶۷۱,۱۳۳.۰۸ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۴.۶۶ ۴.۴ ۱,۶۳۰,۸۸۴,۴۱۱.۲۵ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۷۷ ۱.۷ ۱,۵۲۵.۷۱ ۴۶,۱۸۱.۸۱
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۹) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۹) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱.۳ (۱.۴) ۱۱,۱۷۸.۴ (۹۹.۴۲)
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۳.۹۹) (۱.۹۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۱)
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰.۱۸ (۰.۴۱) ۹۰.۱ (۷۷.۹۵)
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۴.۳۵) (۴.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۲) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۷) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۰.۹۲ ۱.۸۸ ۲,۶۹۶.۲۳ ۸۹,۴۴۹.۶۴
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰.۷۳ ۰.۳۹ ۱,۳۳۶.۲۱ ۳۱۴.۱۷
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱.۷۱ ۱.۵۷ ۴۸,۳۹۶.۹۸ ۲۹,۷۴۷.۸۸