صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱.۹۳ ۱.۵۱ ۱۰۷,۷۴۳.۱۱ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱.۰۵ ۱.۵۸ ۴,۴۵۶.۲۹ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۶) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰.۴۷ ۰.۵۳ ۴۶۳.۰۶ ۵۹۹.۰۱
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۵۱ ۰.۱۹ ۵۳۹.۵۳ ۱۰۲.۵
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ (۰.۴۶) ۰.۴۸ (۸۱.۴۱) ۴۷۰.۷۴
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱.۲۱ ۱.۳ ۷,۸۶۱.۸۳ ۱۰,۹۶۵.۹۴
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱.۱ ۱.۰۸ ۵,۳۶۴.۰۶ ۴,۹۲۴.۱۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۶) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۶) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۷۳ ۰.۵۱ ۱,۳۴۳.۰۴ ۵۴۵.۷۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۱۷ ۰.۳۸ ۸۷.۸۳ ۲۹۶.۵۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۹۷ ۰.۸۸ ۳,۲۷۸.۱۸ ۲,۳۸۴.۲۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۰۸ ۰.۰۵ ۳۱.۷۶ ۱۹.۸۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ (۰.۱۶) ۰.۲۱ (۴۴.۰۱) ۱۱۱.۲۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۱) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۸) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ (۰.۲۶) ۰.۱ (۶۲) ۴۴.۷۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۲۷ ۰.۶۵ ۱۶۸.۲۱ ۹۵۶.۹۱