صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۲.۵۷ ۳.۱۴ ۱.۰۵E+۰۶ ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱
۲۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۵) ۰
۲۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ (۰.۰۲) ۰ (۸.۶۷) ۰
۲۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۳.۴۵ ۳.۱۸ ۲.۴E+۰۷ ۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲
۲۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱.۴۵ (۰.۰۷) ۱۹,۲۶۷.۹۷ (۲۲.۸۳)
۲۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ (۱.۰۱) ۰.۲۴ (۹۷.۵۱) ۱۴۳.۵۵
۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۳.۶۸ ۴.۴۳ ۵.۲۸E+۰۷ ۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶
۲۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۴.۴۵ ۳.۹۲ ۷.۹E+۰۸ ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷
۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۷) ۰
۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۷) ۰
۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۷) ۰
۳۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۵.۳۳ ۴.۰۹ ۱.۷۳E+۱۰ ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲
۳۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۲.۷۷ ۱.۸۲ ۲.۱۱E+۰۶ ۷۳,۴۳۰.۱۸
۳۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ (۰.۶) (۰.۳۲) (۸۸.۹۷) (۶۸.۵۶)
۳۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۳.۱ ۳.۷۲ ۶.۸۹E+۰۶ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۳۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۴) ۰
۳۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۴) ۰
۳۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۳.۸۲ ۱.۳۴ ۸.۷۴E+۰۷ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۳۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۴.۸۵) (۳.۵۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۴۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۶) ۰