صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۹) ۰
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱.۳۲ ۱ ۱۲,۰۵۶.۲۱ ۳,۶۱۲.۶۶
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱.۰۹ ۰.۶۹ ۵,۱۵۵.۵۱ ۱,۱۳۸.۵۲
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۰.۱۵ ۰.۱۱ ۷۰.۳۵ ۴۸.۴
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ (۰.۶۹) ۰.۲۴ (۹۱.۸۸) ۱۳۹.۷۳
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۰.۸ ۱.۱۵ ۱,۷۴۴.۳۹ ۶,۴۰۹.۶۱
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۸) ۰
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۱) ۰
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱.۵۸ (۰.۰۱) ۳۰,۷۸۴.۹ (۵.۰۱)
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ (۰.۵۸) ۱.۰۸ (۸۸.۰۸) ۵,۰۳۱.۱۴
۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱.۳۹ ۰.۹۷ ۱۵,۲۱۸.۸ ۳,۲۸۵.۹۵
۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱.۹۳ ۱.۵۱ ۱۰۷,۷۴۳.۱۱ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱.۰۵ ۱.۵۸ ۴,۴۵۶.۲۹ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۶) ۰
۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰.۴۷ ۰.۵۳ ۴۶۳.۰۶ ۵۹۹.۰۱
۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۵۱ ۰.۱۹ ۵۳۹.۵۳ ۱۰۲.۵
۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ (۰.۴۶) ۰.۴۸ (۸۱.۴۱) ۴۷۰.۷۴
۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱.۲۱ ۱.۳ ۷,۸۶۱.۸۳ ۱۰,۹۶۵.۹۴
۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱.۱ ۱.۰۸ ۵,۳۶۴.۰۶ ۴,۹۲۴.۱۳