صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
شعبه‌های صندوق
نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
مرکزی تهران-خیابان نلسون ماندلا-خیابان کاج آبادی پلاک۱۱۴ الهام فروغی ۹۶۶۲۱۱۳۰-۲۲۶۶۳۰۶۷-۹۶۶۲۱۱۳۰