صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
ارتباط با صندوق

نام شعبه

آدرس

مدیر

تلفن

مرکزی

 

 خیابان نلسون ماندلا(جردن)- خیابان ظفر غربی - پلاک ۲۸۱

کدپستی ۱۹۶۸۶۳۴۷۸۱

تأمین سرمایه کاردان

۹۶۶۲۱۱۶۵ - ۹۶۶۲۱۱۳۰ - ۹۶۶۲۱۱۱۸ - ۹۶۶۲۱۱۷۳

 

CAPTCHA