لزوم ثبت نام کلیه سرمایه گذاران در سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام)

احتراماً به اطلاع  سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند، پیرو اطلاعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی موظف هستند با مراجعه به سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام) به نشانی  https://profilesejam.csdiran.com اقدام به ثبت نام اینترنتی در این سامانه نمایند. بدینضورت سرمایه‌گذاران می توانند از تمامی خدمات بازار سرمایه بدون مراجعه حضوری بهره مند شوند.

(لازم بذکر است لیست دفاتر پیشخوان منتخب برای احراز هویت در همان سایت معرفی شده است که سرمایه‌گذاران می بایست برای تکمیل ثبت نام خود به آن مراجعه کنند.)

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,508,335
تعداد واحدهای باقی مانده: 88,491,665
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 235,976,052,115
قیمت صدور هر واحد (ریال): 20,703
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 20,505
قیمت آماری هر واحد (ریال): 20,505
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
مدیر سرمایه‌گذاری : لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی ,نعیمه سادات صفوی میرهن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/30 20,703 20,505 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 235,976,052,115
  2 1397/11/29 20,689 20,491 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 235,819,030,943
  3 1397/11/28 20,602 20,404 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 234,821,040,358
  4 1397/11/27 20,752 20,553 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 236,534,201,348
  5 1397/11/26 20,845 20,647 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 237,612,495,345
  6 1397/11/25 20,847 20,649 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 237,632,287,341
  7 1397/11/24 20,848 20,650 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 237,652,066,912
  8 1397/11/23 20,839 20,641 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 237,540,740,063
  9 1397/11/22 20,994 20,795 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 239,311,389,029
  10 1397/11/21 20,996 20,796 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 239,331,438,908
  11 1397/11/20 21,003 20,806 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 239,439,251,520
  12 1397/11/19 21,005 20,807 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 239,459,130,133
  13 1397/11/18 21,007 20,809 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 239,479,018,006
  14 1397/11/17 21,009 20,811 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 239,498,906,693
  15 1397/11/16 20,966 20,769 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 239,016,383,083
  16 1397/11/15 20,909 20,716 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 238,411,502,200
  17 1397/11/14 20,881 20,689 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 238,101,156,739
  18 1397/11/13 20,925 20,733 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 238,601,291,591
  19 1397/11/12 21,211 21,016 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 241,856,701,450
  20 1397/11/11 21,213 21,017 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 241,876,391,234