لزوم ثبت نام کلیه سرمایه گذاران در سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام)

احتراماً به اطلاع  سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند، پیرو اطلاعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی موظف هستند با مراجعه به سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام) به نشانی  https://profilesejam.csdiran.com اقدام به ثبت نام اینترنتی در این سامانه نمایند. بدینضورت سرمایه‌گذاران می توانند از تمامی خدمات بازار سرمایه بدون مراجعه حضوری بهره مند شوند.

(لازم بذکر است لیست دفاتر پیشخوان منتخب برای احراز هویت در همان سایت معرفی شده است که سرمایه‌گذاران می بایست برای تکمیل ثبت نام خود به آن مراجعه کنند.)

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,508,335
تعداد واحدهای باقی مانده: 88,491,665
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 349,394,215,305
قیمت صدور هر واحد (ریال): 30,795
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 30,360
قیمت آماری هر واحد (ریال): 30,360
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
مدیر سرمایه‌گذاری : لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی ,نعیمه سادات صفوی میرهن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/24 30,795 30,360 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 349,394,215,305
  2 1398/03/23 30,797 30,363 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 349,423,356,130
  3 1398/03/22 30,800 30,365 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 349,452,499,847
  4 1398/03/21 30,600 30,174 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 347,257,013,370
  5 1398/03/20 30,288 29,867 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 343,715,059,522
  6 1398/03/19 30,477 30,053 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 345,859,546,028
  7 1398/03/18 30,141 29,720 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 342,025,221,519
  8 1398/03/17 30,020 29,600 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 340,652,279,357
  9 1398/03/16 30,022 29,603 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 340,683,710,485
  10 1398/03/15 30,025 29,606 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 340,715,144,249
  11 1398/03/14 30,028 29,609 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 340,746,580,648
  12 1398/03/13 30,031 29,611 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 340,778,019,679
  13 1398/03/12 29,692 29,269 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 336,835,186,532
  14 1398/03/11 29,587 29,165 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 335,642,765,106
  15 1398/03/10 29,708 29,287 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 337,050,277,135
  16 1398/03/09 29,711 29,290 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 337,084,738,220
  17 1398/03/08 29,713 29,293 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 337,112,369,704
  18 1398/03/07 29,579 29,158 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 335,565,423,635
  19 1398/03/06 28,767 28,382 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 326,630,936,977
  20 1398/03/05 28,770 28,385 0 0 12,008,335 0 2,500,000 11,508,335 326,660,635,943