صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۶) ۰
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۶) ۰
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۷۳ ۰.۵۱ ۱,۳۴۳.۰۴ ۵۴۵.۷۳
۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۱۷ ۰.۳۸ ۸۷.۸۳ ۲۹۶.۵۴
۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۹۷ ۰.۸۸ ۳,۲۷۸.۱۸ ۲,۳۸۴.۲۵
۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۰۸ ۰.۰۵ ۳۱.۷۶ ۱۹.۸۳
۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ (۰.۱۶) ۰.۲۱ (۴۴.۰۱) ۱۱۱.۲۲
۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۱) ۰
۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۸) ۰
۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ (۰.۲۶) ۰.۱ (۶۲) ۴۴.۷۳
۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۲۷ ۰.۶۵ ۱۶۸.۲۱ ۹۵۶.۹۱
۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۳۷ ۰.۱۳ ۲۸۲.۶۲ ۵۹.۲۴
۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ (۰.۸۳) (۱.۴۸) (۹۵.۳) (۹۹.۵۷)
۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ (۰.۶۳) (۰.۰۷) (۸۹.۸۸) (۲۱.۹۴)
۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۸) ۰
۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۸) ۰
۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۰.۱۵ ۰.۱۴ ۷۴.۱۴ ۶۸.۴۸
۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰.۵۳ ۰.۸۹ ۵۸۵.۰۹ ۲,۴۵۷.۴۵
۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۵ ۰.۳۸ ۵۲۳.۳۹ ۲۹۸.۴۴
۱۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۴۶) (۱) (۸۱.۱۶) (۹۷.۴۶)