صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع صندوق تجارت شاخصی کاردان
منبع -
مقدمه
متن خبر

 

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز چهارشنبه مورخ 20/06/1398، رأس ساعت 12 در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک 114، طبقه سوم، با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رییس مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرایی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، بازارگردان و سهامدار ممتاز)

ناظر اول مجمع: سرکار خانم پری حسین زاده، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامدار ممتاز)

ناظر دوم مجمع: سرکار خانم خاطره پهلوان، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

دستور جلسه:

- افزایش هزینه حسابرس از یکصد و بیست میلیون ریال به یکصد و شصت میلیون ریال( بند 8-3 امیدنامه)،

- تغییر کارمزد متولی (بند 8-3 امیدنامه)،

ب- مصوبات:

- تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

" حق الزحمه حسابرس صندوق سالانه مبلغ ثابت 160.000.000 میلیون ریال"

- تغییر جدول هزینه بند 8-3 امیدنامه صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

"سالانه دو در ده هزار (0.0002) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل 200 میلیون ریال و حداکثر 350 میلیون ریال است."

 

پیوست