صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع تغییر رکن بازارگردان
منبع -
مقدمه احتراماً، به استحضار می‌رساند با توجه به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر بازارگردان صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان از شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به شرکت تأمین سرمایه کاردان،
متن خبر

این شرکت در نظر دارد مجمع صندوق مذکور برای تغییر اعلامی را در روز چهارشنبه مورخ 1394/11/07راس ساعت 14:00 در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان به عنوان مدیر صندوق به آدرس تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از اسفندیار، خیابان رحیمی، پلاک 4، واحد 203 برگزار نماید.

پیوست