صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع تغییر آدرس صندوق
منبع -
مقدمه این صندوق درنظر دارد مجمعی جهت تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان،
متن خبر

در روز یکشنبه مورخ 1395/02/26راس ساعت 15:00 در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان به عنوان مدیر صندوق به آدرس تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک 114، طبقه سوم برگزار نماید.

پیوست