صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع
منبع -
مقدمه مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در تاریخ 1395/02/26 برگزار گردید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست