صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع
منبع -
مقدمه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در تاریخ 1395/05/26 با حضور صد در صد سهامداران ممتاز برگزار گردید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست