صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1395/09/15
منبع -
مقدمه با توجه به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1395/09/15 مبنی بر اعمال سرفصل هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری در این صندوق، هزینه مذکور پس از درج در روزنامه کثیر الانتشار و رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه اعمال خواهد شد.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست