صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع سالانه صندوق
منبع -
مقدمه احتراماً، به استحضار می‌رساند مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان برای ارائه عملکرد سالانه منتهی به 31/02/1396
متن خبر

در روز چهارشنبه مورخ 01/06/1396، راس ساعت 10:00 در محل شرکت تأمین سرمایه‌ کاردان به عنوان مدیر صندوق به آدرس تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک 114، طبقه سوم، با دستورجلسه زیر برگزار می‌گردد.

 

 - ارائه گزارش مدیر صندوق درخصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به 31/02/1396،

 - ارائه گزارش و اظهارنظر حسابرس صندوق درخصوص صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق،

 - تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به 31/02/1396،

 - انتخاب حسابرس صندوق،

 - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،

 - تصویب هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق،

‌ - سایر موارد،

پیوست