صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
منبع -
مقدمه
متن خبر

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز دوشنبه مورخ 08/05/1397، رأس ساعت 12 در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک 114، طبقه سوم، با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

1-   رییس مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرایی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، بازارگردان و سهامدار ممتاز)

2-   ناظر اول مجمع: جناب آقای علی‌اکبر شورهکندی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

3-   ناظر دوم مجمع: سرکار خانم خاطره پهلوان، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (متولی صندوق)

4-   دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

 دستور جلسه:

- تصویب تغییر هزینه کارمزد متولی بند 8-3 امیدنامه،

- تصویب تغییر سهامداران ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان از "بانک تجارت" به "شرکت تامین سرمایه کاردان" و "شرکت تدبیرگران فردای امید"

ب- مصوبات:

- تغییر جدول هزینه بند 8-3 امیدنامه صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

"سالانه دو در ده هزار (0.0002) از متوسط ارزش خالص داراییهای صندوق و حداقل 120 میلیون ریال و حداکثر 350 میلیون ریال است."

تغییر سهامداران ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان 

پیوست