صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۳۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسات مجامع مورخ 1397/05/08
منبع -
مقدمه مبنی بر موافقت با تغییر کارمزد متولی و تغییر سهامداران ممتاز و تصویب بند 3 ابلاغیه 12020088 و تصویب صورت مالی و تغییر حسابرس
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست